Bồ Đào Nha công bố quy định mới về nghỉ ốm

Bồ Đào Nha công bố quy định mới về nghỉ ốm

Từ ngày 01/05/2023, người lao động không cần đi khám để được nghỉ ốm tới 3 ngày. Đây là biện pháp Bồ Đào Nha mới đưa ra nhằm giải phóng các bác sĩ khỏi công việc quan liêu tại các trung tâm y tế. 

Bồ Đào Nha công bố quy định mới về nghỉ ốm

Người lao động tự xin nghỉ ốm 3 ngày không cần đến bác sĩ

Theo CNN Bồ Đào Nha, từ ngày 1/5, người lao động không còn phải đến bác sĩ để xin nghỉ ốm ngắn hạn (tối đa 3 ngày) vì bản tự khai là đủ để biện minh cho sự vắng mặt của họ.

Như đã xảy ra ở một số nước châu Âu, trách nhiệm biện minh cho việc vắng mặt do ốm đau trở thành trách nhiệm của người lao động. Người lao động có thể yêu cầu SNS 24 cấp một tờ khai hợp lệ để xuất trình cho người sử dụng lao động và biện minh cho việc vắng mặt tối đa 3 ngày liên tiếp.

Sẽ có ba cách để yêu cầu tự khai báo, bao gồm: 

  • Khu vực dành cho cá nhân của Cổng thông tin SNS 24
  • Trong Ứng dụng SNS 24 
  • Đường dây SNS 24 (808 24 24 24).

Bồ Đào Nha công bố quy định mới về nghỉ ốm

Xem thêm: Bồ Đào Nha cho phép cha mẹ nuôi con dưới 12 tháng nghỉ thêm 3 tháng 

Phải làm gì sau ba ngày nếu người lao động vẫn bị bệnh?

Nếu sau ba ngày mà người lao động vẫn bị ốm, họ phải đến gặp bác sĩ tại Trung tâm Y tế địa phương vào ngày thứ tư để bác sĩ chứng thực xem họ có cần Giấy chứng nhận mất năng lực tạm thời mới hay không.

Sau ba ngày nghỉ ốm không lương tự khai báo, ba ngày tiếp theo có ý kiến của bác sĩ người lao động sẽ được thanh toán đầy đủ (theo tỷ lệ phần trăm đã được quy định trong luật). Tuyên bố này chỉ có thể được sử dụng hai lần một năm, với giới hạn sáu ngày một năm.

Điều quan trọng cần lưu ý là người lao động sẽ cần thông báo cho người sử dụng lao động về sự vắng mặt bằng cách cung cấp mã truy cập nhận được qua SMS hoặc e-mail sau khi bản tự khai được ban hành, Dịch vụ chia sẻ của Bộ Y tế giải thích (SPMS).

Nếu nhà tuyển dụng muốn “xác nhận tính hợp lệ của bản tự khai”, họ có thể truy cập cổng SNS 24 “và xác nhận rằng nó hợp lệ” bằng cách điền vào dữ liệu của họ.

Ngoài ra, bất kỳ ngày nghỉ ốm nào cũng được trả lương từ ngày thứ tư, khi đã được bác sĩ thông qua. Công ty sẽ chi trả lương những ngày đó vì sự vắng mặt là chính đáng, nhưng An sinh xã hội không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

Ngay cả khi người lao động vắng mặt lâu hơn (năm, sáu, mười ngày), thỉ 3 ngày đầu sẽ không được An sinh xã hội thanh toán. Ví dụ, trong năm ngày vắng mặt, An sinh xã hội chỉ đảm bảo thanh toán trong hai ngày. 

Dự kiến, biện pháp này sẽ giảm bớt khối lượng công việc quan liêu của các bác sĩ, vì theo ước tính, mỗi năm có khoảng 600 nghìn cuộc hẹn được lên lịch để cấp giấy chứng nhận mất khả năng lao động tạm thời trong khoảng thời gian tối đa ba ngày.

 

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger