Thay đổi chính sách thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022 - Đầu Tư Định Cư Bồ Đào Nha

Thay đổi chính sách thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022

Chính sách thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022 có nhiều thay đổi: Số lượng các vùng thuế thu nhập cá nhân ở Bồ Đào Nha sẽ tăng từ 7 lên 9. Bên cạnh đó nhiều chính sách hỗ trợ thuế cho gia đình, thuế hưu trí, thuế vốn…cũng có sự điều chỉnh.

chính sách thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022

Thuế thu nhập cá nhân

Theo đề xuất của Ngân sách Nhà nước cho năm 2022 (OE2022) mà Bộ trưởng Bộ Tài chính, João Leão đã trao cho quốc hội:

  • Mức thuế thu nhập cá nhân hàng năm thứ 3 từ €10,732 đến €20,322 đang phải chịu mức thuế 28,5%, sẽ được chia thành 2 cấp mới. Hai cấp độ mới bao gồm thu nhập từ € 10.736 – € 15.216, chịu mức thuế 26,5%; và thu nhập từ € 15.216 – € 19.696, bị đánh thuế 28,5%.
  • Các cấp độ thứ 5 và thứ 6 mới (tương ứng với cấp độ thứ 4 và thứ 5 cũ) thực tế không thay đổi.
  • Cấp độ 7 tiếp theo (cấp độ 6 cũ) thay đổi như sau: Thu nhập từ € 36.757 – € 48.033 hiện có tỷ lệ 43,5% và ở cấp độ tiếp theo, từ € 48.003 đến € 75.009, tỷ lệ là 45%.
  • Thu nhập hàng năm trên €80,882 được giảm xuống €75,009, với tỷ lệ vẫn ở mức 48%.

Thay đổi này đảm bảo giảm thuế cho những người gần với giới hạn dưới của khung thứ 3 và thứ 6 trước đây, và tìm cách trung hòa tác động này đối với những người có thu nhập cao hơn.

Bảng thuế thu nhập cá nhân mới Bồ Đào Nha kể từ 2022

thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022

Gia đình có trẻ em

Khoản khấu trừ đối với khoản thu từ đứa trẻ thứ 2, vốn đã được tăng lên 900 € đối với trẻ em dưới 3 tuổi vào năm 2020, nay sẽ được mở rộng theo từng giai đoạn cho trẻ em dưới 6 tuổi. Vào năm 2022, giá trị sẽ tăng lên € 750 và trong năm tiếp theo, nó sẽ đạt € 900. Hiện tại, mỗi đứa trẻ được giảm € 600 thuế thu nhập gia đình, tăng lên € 726 nếu đứa trẻ lên 3 tuổi.

Trợ cấp gia đình sẽ tăng, ở cấp độ thứ nhất và thứ hai, lên € 50 hàng tháng cho trẻ em và thanh niên đến 18 tuổi. Sự gia tăng, sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023, ngân sách là 140 triệu euro và sẽ tiếp cận nửa triệu thanh niên.

Một khoản bổ sung trợ cấp gia đình cũng được tạo ra để bảo vệ trẻ em và thanh niên dưới 18 tuổi có “nguy cơ nghèo cùng cực”. Ngoài khoản trợ cấp cho gia đình, Nhà nước sẽ trả một khoản bổ sung € 70 một tháng vào năm 2023, sẽ được mở rộng lên € 100 một tháng.

Các biện pháp này sẽ đi kèm với Bảo đảm Bổ sung mới cho Tuổi thơ. Biện pháp này sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai được hưởng trợ cấp gia đình sẽ không nhận được quá € 600 euro hàng năm (giữa trợ cấp gia đình và khấu trừ thu IRS), sẽ được nhận phần chênh lệch còn thiếu.

chính sách thuế Bồ Đào Nha kể từ 2022

Thuế cho lương hưu

Lương hưu lên tới € 658 sẽ nhận được trong năm thứ 6 liên tiếp, tăng € 10, nhưng chỉ từ tháng 8 năm 2022. Dự kiến, biện pháp này sẽ chi trả cho hơn 1,9 triệu người hưởng lương hưu.

Các khoản lương hưu còn lại lên đến € 878 sẽ được cập nhật vào tháng Giêng, tùy thuộc vào sự gia tăng của lạm phát và sự phát triển của GDP.

Hành chính công

Mức lương của tiểu bang sẽ được cập nhật thêm 0,9% vào năm tới, phù hợp với lạm phát dự kiến. Tuy nhiên, các biện pháp như rà soát và nâng cao nghề nghiệp, tăng cường các biện pháp bổ sung rủi ro cho lực lượng an ninh đồng nghĩa với việc tăng lương của Cơ quan hành chính công lên 3,1%, tương đương 780 triệu euro, tính đến năm tới. Đến năm 2020, lương công chức được điều chỉnh đã tăng 0,3%.

Thu lãi vốn

Trong bước thứ 9 và bước cuối cùng của IRS, sẽ bắt buộc phải bao gồm các khoản thu nhập vốn “đầu cơ” ngắn hạn (lên đến một năm) với việc bán chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và các đơn vị tham gia mà cho đến nay đang bị đánh thuế ở mức 28%. Bên ngoài là tiền cho thuê, cổ tức và lãi tiền gửi ngân hàng.

Đối với những người nộp thuế khác, việc tổng hợp với thu nhập từ công việc vẫn là tùy chọn, nhưng theo quy định, nó chỉ trả cho những người thuộc khung thuế thu nhập thấp hơn. Nguồn thu từ biện pháp mới này được dùng để củng cố Quỹ Bình ổn Tài chính An sinh Xã hội.

Các công ty

Ưu đãi thuế để thu hồi (IFR) được tạo ra để hỗ trợ tới 25% vốn đầu tư của các công ty trong nửa đầu năm 2022, nhưng đổi lại họ không thể sa thải hoặc phân phối cổ tức trong 3 năm. Quỹ Vốn hóa và Khả năng phục hồi trị giá 1300 triệu euro cũng được tạo ra để giúp các công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Những khoản này cũng sẽ có khoản tài trợ lên tới 1.000 € để tái cơ cấu, tái cấp vốn cho các khoản nợ còn thiếu hoặc có được khả năng thanh khoản.

https://www.theportugalnews.com/news/2021-10-13/new-income-tax-bands/62916

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger